DESPRE
ABOUT

CENTRUL PENTRU STUDII DE DEZVOLTARE ŞI COOPERARE INTERNAŢIONALĂ (IDC) este o entitate academică de cercetare ştiinţifică, învăţământ şi expertiză, cu vocaţie internaţională şi interdisciplinară, ce îşi propune să stimuleze şi să dezvolte cercetarea, inovaţia şi procesele de transmitere a cunoaşterii în domeniul studiilor internaţionale, definite în sens larg ca domeniu interdisciplinar ce investighează interacţiunea socială din perspectivă internaţională.

Centrul s-a constituit în primăvara anului 2013 la iniţiativa membrilor fondatori sub coordonarea Dr. Luciana Alexandra GHICA pe baza programului pilot Profesionişti în Relaţii Internaţionale şi Studii Europene (ProRISE) creat în 2009 în cadrul catedrei de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene al Facultăţii de Ştiinţe Politice a Universităţii din Bucureşti (FSPUB).

Actul oficial de înfiinţare ca unitate de cercetare a Universităţii din Bucureşti a fost emis în octombrie 2013 (Decizia Rectorului 938/24.10.2013), după aprobarea Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Politice a Universităţii din Bucureşti (15 mai 2013), aprobarea Consiliului Ştiinţific al Universităţii din Bucureşti (30 septembrie 2013) şi aprobarea Senatului Universităţii din Bucureşti (30 septembrie 2013).

Printr-o fericită coincidenţă, data actului de înfiinţare în cadrul Universităţii din Bucureşti este aceeaşi cu data în care Organizaţia Naţiunilor Unite aniversează anual Ziua Mondială a Informării cu privire la Dezvoltare (24 octombrie).
THE CENTRE FOR INTERNATIONAL COOPERATION AND DEVELOPMENT (IDC) is an academic research, teaching and know-how unit, with interdisciplinary and international vocation, that aims to stimulate and develop research, innovation and knowledge transfer in international studies, largely defined as an interdisciplinary field that explores social interaction from an international perspective

The Centre was established in early 2013 at the initiative of the founding members under the coordination of Dr. Luciana Alexandra GHICA and as a development of the pilot programme Professionals in International Relations and European Studies (ProRISE) created in 2009 within the Department of International Relations and European Studies of the the Faculty of Political Sciences at the University of Bucharest (FSPUB) 

The official document establishing the Centre as a research unit of the University of Bucharest was issued in October 2013 (Decision of the Rector of the University of Bucharest no.938/24.10.2013, in Romanian), following the approval of the Council of the Faculty of Political Science of the University of Bucharest (15 May 2013), the Scientific Council of the University of Bucharest (30 September 2013) and the Senate of the University of Bucharest (30 September 2013), respectively.

Through a lucky coincidence, the date of the act establishing the centre at the University of Bucharest coincides with the date chosen by the United Nations to mark the World Development Information Day (24 October).