Domenii de cercetare & expertiză
Research & expertise areas

Domenii majore de cercetare şi expertiză: 
 • cooperare pentru dezvoltare internaţională; 
 • studii privind pacea şi gestionarea conflictelor; 
 • cooperare transfrontalieră; 
 • asistenţă umanitară; 
 • instituţii şi regimuri internaţionale;
 • dimensiunea internaţională a drepturilor fundamentale; 
 • migraţii internaţionale;
 • minorităţi şi multiculturalism; 
 • identităţi colective relevante la nivel internaţional; 
 • mişcări sociale transnaţionale; 
 • societate civilă globală; 
 • analiza comparată a valorilor, atitudinilor şi comportamentelor sociale;
 • metode inovatoare de analiză socială cu relevanţă pentru fenomene transnaţionale; 
 • dimensiunea internaţională a inovaţiei sociale; 
 • responsabilitate socială; 
 • educaţie (civică) globală; 
 • istoria cooperării internaţionale; 
 • epistemologia studiilor internaţionale; 
 • analiza politicii externe; 
 • actori non-tradiţionali ai relaţiilor internaţionale (inclusiv Uniunea Europeană şi alte organizaţii cu caracter supranaţional). 
Major research and expertise areas: 
 • cooperation for international development; 
 • peace studies and conflict management; 
 • trans-border cooperation; 
 • humanitarian aid; 
 • international regimes and institutions; 
 • international dimension of human rights; 
 • international migrations; 
 • minorities and multiculturalism; 
 • internationally relevant collective identitities;
 • transnational social movements; 
 • global civil society; 
 • comparative analysis of values, attitudes and behaviour;
 • innovative social analysis methods relevant for the study of transnational phenomena; 
 • international dimension of social innovation; 
 • social responsibility; 
 • global (civic) education; 
 • history of international cooperation; 
 • epistemology of international studies; 
 • foreign policy analysis; 
 • non-traditional actors of international relations (including EU and other international organizations with supranational features).