ÎNTREBĂRI FRECVENTEDeplasări

Ce tipuri de cheltuieli din deplasări sunt acoperite de proiectele finanțate și derulate prin centru?

De regulă, proiectele finanțate din fonduri publice acoperă următoarele tipuri de cheltuieli de deplasare: transport, cazare, diurnă, taxe de participare evenimente, taxe de viză, asigurare de călătorie. Atenție! Fiecare proiect poate avea restricții privind categoriile de cheltuieli permise și titularul acestora. Contractul de finanțare și eventualele anexe detaliază astfel de restricții.

Pot fi acoperite costurile unei deplasări pe care o efectuez dacă nu sunt membru al echipei de proiect?

Da, dacă, conform contractului de finanțare și eventualelor anexe ale acestuia, în bugetul proiectului este permisă decontarea cheltuielilor de deplasare pentru participanți care nu fac parte din lista de personal a proiectului. Dacă acest lucru este posibil, el trebuie să poată fi justificat din punct de vedere al obiectivelor proiectului, iar deplasarea să fie făcută cu aprobarea directorului de proiect care trebuie înștiințat din timp de această intenție pentru a putea demara procedurile administrative interne ale universității. Proiectele finanțate și derulate actualmente de centru nu permit prin contract decât decontarea cheltuielilor membrilor din lista de personal a proiectelor.

Pot acoperi costurile unei deplasări din mai multe proiecte?

O deplasare nu poate fi decontată prin mai multe proiecte decât în cazul în care categoriile de cheltuieli nu se suprapun (ex. pentru aceeași persoană proiectul A decontează transportul și proiectul B decontează cazarea). Actele pentru categoria decontată într-un proiect trebuie să fie arhivate în orginal de instituția care derulează proiectul (ex. tichete de îmbarcare, facturi etc).