[14/12/2015] Adunarea Generală a membrilor IDC / General Assembly of IDC members

posted Dec 9, 2015, 3:08 AM by Centre for International Cooperation and Development Studies ‎(FSPUB)‎   [ updated Dec 9, 2015, 3:10 AM ]

Luni, 14 decembrie, ora 17:30, Sala Mattei Dogan (Str.Spiru Haret 8, parter) va avea loc Adunarea Generală anuală a membrilor IDC.

Agendă preliminară

1. Raport anual de activitate; 
2. Propuneri de noi membri / titularizări; 
3. Organizarea grupurilor și a programelor de cercetare; 
4. Publicații; 
5. Evenimente 2016  
  • Propuneri de evenimente științifice sau profesionale; 
  • Participarea IDC la SCOPE 2016; 
6. Granturi & parteneriate; 
7. Diverse.
Monday, 14 December, 17:30, Room Mattei Dogan (8, Spiru Haret st., groundfloor) IDC members meet for the annual General Assembly. 

Preliminary agenda

1. Annual IDC report; 
2. Proposals: new members/change of status for current members; 
3. The organization of research clusters and programs; 
4. Publications; 
5. Events 2016
  • Proposals of scientific or professional events; 
  • IDC participation in SCOPE 2016; 
6. Grants & partnerships;
7. Miscellanea.