HOME‎ > ‎CfC‎ > ‎

[CfA] Research Assistant (part-time) / Asistent de cercetare (part-time) - PN-II-RU-TE-2014-4-2851

posted Feb 3, 2016, 3:04 AM by Centre for International Cooperation and Development Studies ‎(FSPUB)‎   [ updated Feb 3, 2016, 3:05 AM ]

The Centre for International Cooperation and Development Studies (IDC) at the Faculty of Political Science - University of Bucharest invites doctoral students of social sciences working on international development and interest in democratization processes to join the research team of the within the project demoAID - New Actors & Mechanisms of Democratic Accountability in International Development: Reputation Building of ODA Emergent Donors / Noi actori & mecanisme de responsabilizare democratică în dezvoltarea internaţională: Construcţia reputaţiei donatorilor emergenţi de asistenţă oficială (PN-II-RU-TE-2014-4-2851, contract 323/2015).

Deadline for submitting applications2 March 2016
Employment period: from the date of contract signature after the public competition until the end of the project (30.09.2017)
No. of hours/day: 1 h (flexible schedule).
Available positions: 1
Salary: cca 350 RON/month (including employee's contributions)
Working languages: Romanian AND English

Main activities
  • Data collection and analysis on institutional features of emergent ODA donors worldwide;
  • Supporting administratively and logistically the research team, including for the organization of research seminars and the international workshop;
  • Writing scientific texts based on individual and collective research conducted within the project.
More details (in Romanian)

Further inquiries can be sent to the project coordinator, conf.univ.dr. Luciana Alexandra GHICA (luciana.ghica@fspub.unibuc.ro), ref: demoAID by the 29th of February the latest.
Centrul pentru Studii de Dezvoltare și Cooperare Internațională (IDC) din cadrul Facultății de Științe Politice - Universitatea din București invită studenți doctorali în științe sociale cu specializare în domeniul dezvoltării internaționale și interes în procesele de democratizare să se alăture echipei de cercetare a proiectului demoAID - New Actors & Mechanisms of Democratic Accountability in International Development: Reputation Building of ODA Emergent Donors / Noi actori & mecanisme de responsabilizare democratică în dezvoltarea internaţională: Construcţia reputaţiei donatorilor emergenţi de asistenţă oficială (PN-II-RU-TE-2014-4-2851, contract 323/2015).

Termen pentru depunerea aplicațiilor2 martie 2016
Perioada de angajare: de la data semnării contractului după concursul de angajare și până la încheierea proiectului (30.09.2017)
No. de ore/zi: 1 h (orar flexibil).
Poziții disponibile: 1
Salariu de încadrare: cca. 350 RON/lună (salariu brut)
Limbi de lucru: Româna ȘI engleza

Activități principale
  • Culegere și analiză de date privind caracteristicile donatorilor emergenți de AOD din toată lumea;
  • Sprijin administrativ și logistic pentru echipa de cercetare, inclusiv pentru organizarea seminariilor de cercetare și a atelierului științific internațional;
  • Redactarea de texte științifice pe baza cercetării individuale și colective realizate în cadrul proiectului.
Mai multe detalii (în lb.română)

Anunț oficial și calendar pe pagina oficială de concursuri de cercetare a Universității din București, care include, de asemenea: 

Eventualele întrebări pot fi trimise la coordonatorul de proiect, conf.univ.dr. Luciana Alexandra GHICA (luciana.ghica@fspub.unibuc.ro), ref: demoAID până cel târziu 29 februarie.