PROGRAME DE CERCETARE | RESEARCH PROGRAMS
Observator de Sisteme Politice Europene / European Political Systems Observatory

Acest program este derulat în cadrul DARTS - Cercetare și formare în analiza de date 
This program is implemented within DARTS - Data Analysis Research and Teaching Section

IDC members: Florin FEȘNIC (coord.)

DESPRE

Observatorul îşi propune să fie o colecție permanent actualizată de resurse relevante pentru studiul şi analiza comparată a sistemelor politice europene. În acest scop, oferă în primul rând prezentări detaliate ale sistemelor constituţionale, sistemelor electorale şi sistemelor de partide ale statelor din Europa, precum şi sistemul politic al Uniunii Europene. De asemenea, Observatorul publică periodic instrumente de lucru și analize asupra subiectului. 

ABOUT

The Observatory aims to be a permanently updated collection of relevant resources for the comparative study and analysis of European political systems. For this purpose, it offers primarily detailed presentations of the constitutional, electoral and party systems of the European states, as well as of the political system of the the European Union. In addition, the Observatory publishes periodically working kits and analyses on the subject.