PROGRAME DE CERCETARE | RESEARCH PROGRAMS
Observator de Sisteme Politice Europene | European Political Systems Observatory

ALBANIA: DATA SETS & ANALYSES

Citare recomandată a acestei pagini:
Universitatea din București - Centrul pentru Studii de Dezvoltare și Cooperare Internațională [IDC] Albania: Data sets & analyses [resursă electronică dezvoltată în cadrul programului IDC Observator de Sisteme Politice Europene], ultima actualizare iul.2016, URL: http://idc.fspub.unibuc.ro/programs/eps/countries/albania-data

Recommended citation for this page:
University of Bucharest - Centre for International Cooperation and Development Studies [IDC] Albania: Data sets & analyses [electronic resource developed within the IDC program European Political Systems Observatory], last updated July 2016, URL: http://idc.fspub.unibuc.ro/programs/eps/countries/albania-data

vezi și/see also Albania: Profil de țară | Albania: Resources | Alte state/Other states