PROGRAME DE CERCETARE | RESEARCH PROGRAMS
Observator de Sisteme Politice Europene | European Political Systems Observatory

ALBANIA: PROFIL DE ȚARĂ

Citare recomandată a acestei pagini:
Universitatea din București - Centrul pentru Studii de Dezvoltare și Cooperare Internațională [IDC] Albania: Profil de țară [resursă electronică dezvoltată în cadrul programului IDC Observator de Sisteme Politice Europene], ultima actualizare iul.2016, URL: http://idc.fspub.unibuc.ro/programs/eps/countries/albania-profil

SISTEM CONSTITUȚIONAL

Independența de stat
1912

Constituția în vigoare
1998 (rev.2007)

Șeful statului
Președinte (ales de parlament prin vot secret, mandat 5 ani, reînoibil o singură dată)

Executiv
Guvern (Consiliu de Miniștri) condus de un premier ales de Parlament și numit de Președinte

Parlament
Unicameral (Kuvendi): 140 membri, mandat 4 ani

Instanțe supreme
Curtea Supremă
Curtea Constituțională

SISTEM ELECTORAL

Alegeri parlamentare
Magnitudine: variabilă
Mandat: 4 ani
Formulă electorală
Prag electoral: 2.5% (partide) și 4% (coaliții de partide)

SISTEM DE PARTIDE

Grad de fragmentare: -

PARTIDE MAJORE (2015)