PROGRAME DE CERCETARE | RESEARCH PROGRAMS
Observator de Sisteme Politice Europene | European Political Systems Observatory

FINLAND: DATA SETS & ANALYSES

Citare recomandată a acestei pagini:
Universitatea din București - Centrul pentru Studii de Dezvoltare și Cooperare Internațională [IDC] Finland: Data sets & analyses [resursă electronică dezvoltată în cadrul programului IDC Observator de Sisteme Politice Europene], ultima actualizare iun.2016, URL: http://idc.fspub.unibuc.ro/programs/eps/countries/finland-data

Recommended citation for this page:
University of Bucharest - Centre for International Cooperation and Development Studies [IDC] Finland: Data sets & analyses [electronic resource developed within the IDC program European Political Systems Observatory], last updated June 2016, URL: http://idc.fspub.unibuc.ro/programs/eps/countries/finland-data

vezi și/see also Finlanda: Profil de țară | Finland: Resources | Alte state/Other states