PROGRAME DE CERCETARE | RESEARCH PROGRAMS
ID Lab - International Development Laboratory | Laborator de studii de dezvoltare internațională
IDC membersBogdan Mihai RADU (coord.), Teodora Maria DAGHIE, Luciana Alexandra GHICA, Simon LIGHTFOOT 

DESPRE

Acest laborator își propune să exploreze tematici contemporane și de avangardă în studiile internaționale, în special cu privire la noi forme de cooperare internațională pentru dezvoltare, procese de democratizare și noi paradigme teoretice și conceptuale de analiză a problematicilor legate de dezvoltare și solidaritate internațională.

ABOUT

This laboratory aims to explore contemporary and vanguard topics of international studies, especially in matters related to new forms of international cooperation for development, democratization processes and new theoretical and conceptual paradigms for the analysis of international development and solidarity puzzles.