PROGRAME DE CERCETARE | RESEARCH PROGRAMS 
ProPS - Politics as profession and academic discipline | Politicul ca profesie și disciplină academică
IDC membersLuciana Alexandra GHICA (coord.)

DESPRE

Acest laborator își propune să exploreze problematici contemporane ale studiului comparat al științelor politice ca disciplină academică și profesie. 

ABOUT

This laboratory explores contemporary puzzles of the comparative study of political science as academic discipline and profession