PROGRAME DE CERCETARE | RESEARCH PROGRAMS
Studii Electorale Românești / Romanian Electoral Studies

Acest proiect este derulat în cadrul DARTS - Cercetare și formare în analiza de date
This project is implemented within DARTS - Data Analysis Research and Teaching Section

IDC members: Claudiu TUFIȘ (coord.)


RO

Studii Electorale Românești (SER) este o rețea informală colaborativă de cercetare creată în 2009 ce își propune să studieze sistemul electoral din România, definit în sens larg, de la legislația din domeniul electoral până la comportament electoral, campanii electorale, geografie electorală și activitate parlamentară.

Ca parte a acestui program colectiv de cercetare, IDC derulează proiecte care contribuie la plasarea într-un context mai larg, comparativ al studiilor electorale privind România, precum și proiecte care oferă cercetătorilor din străinătate interesați de domeniu acces la resurse relevante despre procesele și rezultatele electorale din România.

Din rețea fac parte politologi și sociologi de la trei dintre cele mai importante universități din România (Universitatea din București, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj și Universitatea Lucian Blaga din Sibiu), reprezentanți ai societății civile (Fundația pentru o Societate Deschisă), precum și reprezentanți ai unor asociații profesionale (Romanian Quantitative Studies Association).

Printre rezultatele SER se numără volumele Alegerile pentru Parlamentul European - România 2009 (Polirom, 2010) și Alegerile prezidențiale din România, 2009 (Presa Universitară Clujeană, 2012), coordonate de Mircea Comșa, Andrei Gheorghiță și Claudiu Tufiș, o serie de newsletters publicată de Fundația pentru o Societate Deschisă, studii publicate în volume editate și jurnale de specialitate din țară și din străinătate, precum și seria de baze de date Parlamentari Români, ce include informații despre toți parlamentarii români din perioada 1990 - 2004.

EN

Romanian Electoral Studies (SER) is an informal collaborative network established in 2009 and dedicated to the study the Romanian electoral system, broadly defined, from the legislation in the area to electoral behaviour, electoral campaigns, electoral geography, and to parliamentary activity.

As part of this collective research program, IDC develops projects aiming to place in a larger, comparative context the Romanian case, as well as to offer electoral studies scholars outside Romania access to relevant resources on electoral processes and outputs from Romania.

SER brings together political scientists and sociologists from three of the most important universities in Romania (University of Bucharest, Babeș-Bolyai University in Cluj and Lucian Blaga University in Sibiu), from civil society organizations (the Foundation for an Open Society), as well as from professional associations (Romanian Quantitative Studies Association).

So far, the network's outputs include the volumes Alegerile pentru Parlamentul European - România 2009 [The Elections for the European Parliament - Romania 2009] (Polirom, 2010) and Alegerile prezidențiale din România, 2009 [Presidential elections in Romania, 2009] (Presa Universitară Clujeană, 2012), edited by Mircea Comșa, Andrei Gheorghiță and Claudiu Tufiș; a series of newsletters published by the Foundation for an Open Society; studies in edited volumes and scientific journals published in Romania and abroad; and the series of datasets - Romanian MPs, which provides information about all Romanian MPs from 1990 to 2004.