PROGRAME DE CERCETARE | RESEARCH PROGRAMS 
Global Civil Society | Problematici globale ale societății civile

IDC membersClaudiu TUFIȘ (coord.)