PROIECTE 
PROJECTS

PROIECTE IMPLEMENTATE PRIN IDC | PROJECTS IMPLEMENTED THROUGH IDC

PROIECTE DE FORMARE ȘI/SAU CONȘTIENTIZARE PUBLICĂ | TRAINING AND/OR PUBLIC AWARENESS PROJECTS

Proiecte încheiate
Completed projects