PROIECTE DE CERCETARE IDC | IDC RESEARCH PROJECTS

demoAID 
New Actors & Mechanisms of Democratic Accountability in International Development: Reputation Building of ODA Emergent Donors / Noi actori & mecanisme de responsabilizare democratică în dezvoltarea internaţională: Construcţia reputaţiei donatorilor emergenţi de asistenţă oficială
[27-28/05/2016] Participări la conferință internațională / International conference participations (Bucharest, Romania)

posted Jun 12, 2016, 12:56 PM by Centre for International Cooperation and Development Studies ‎(FSPUB)‎   [ updated Jun 12, 2016, 1:11 PM ]


În perioada 27-28 mai 2016, membrii echipei de proiect au participat la a treia ediție a conferinței științifice internațională interdisciplinare de cercertare politică SCOPE: Science of Politics organizată de Facultatea de Științe Politice a Universității din București.

În cadrul evenimentului, proiectul demoAID a beneficiat și de două ateliere proprii - WS4.3 Size and Institutional Change in International Politics: Neglected Cases, Emerging Topics & WS5.3 Democracy, Accountability & Support for International Solidarity: Current Trends and Theoretical Challenges - unde au fost incluse lucrări ale membrilor echipei de proiect, dar și ale altor colegi din România și din străinătate.

Lucrările prezentate la eveniment de către membrii echipei au la bază aspecte metodologice și conceptuale direct legate de proiectul demoAID și au beneficiat într-o versiune preliminară de feedback colegial în cadrul acestuia.

Florin FEȘNIC
Support for Domestic Socioeconomic and Political Equality and Support for Development Aid: Mutually Exclusive or Virtuous Circle? [abstract]

Luciana Alexandra GHICA
An Unsolved Puzzle: Contemporary Assessments of the Relation between Democracy and Development

Bogdan Mihai RADU
Support for Democracy in Traditional and Emergent Donor Countries [abstract]

Andreea VORNICU
Dilemmas in Defining Rule of Law and Its Implications in Implementing and Measuring SDG16 - Peaceful and Inclusive Societies for Sustainable Development [abstract]

Claudiu TUFIȘ a moderat WS5.3 Democracy, Accountability & Support for International Solidarity: Current Trends and Theoretical Challenges.

Teodora DAGHIE nu a mai putut participa din motive de sănătate.

Programul evenimentului poate fi consultat aici.
The members of the demoAID research team participated at the 3rd edition of the international interdisciplinary conference of political research SCOPE: Science of Politics organized by the Faculty of Political Science, University of Bucharest between 27th and 28th of May 2016.

Within the event, the demoAID project could propose two workshops - WS4.3 Size and Institutional Change in International Politics: Neglected Cases, Emerging Topics & WS5.3 Democracy, Accountability & Support for International Solidarity: Current Trends and Theoretical Challenges. These included papers presented by team members but also by other colleagues from Romania and abroad.

Studies presented by the team members were driven by methodological and conceptual aspects directly connected to the demoAID project and, in a preliminary version, they benefited from peer feedback within it.

Florin FEȘNIC 
Support for Domestic Socioeconomic and Political Equality and Support for Development Aid: Mutually Exclusive or Virtuous Circle? [abstract]

Luciana Alexandra GHICA 
An Unsolved Puzzle: Contemporary Assessments of the Relation between Democracy and Development

Bogdan Mihai RADU
Support for Democracy in Traditional and Emergent Donor Countries [abstract]

Andreea VORNICU
Dilemmas in Defining Rule of Law and Its Implications in Implementing and Measuring SDG16 - Peaceful and Inclusive Societies for Sustainable Development [abstract]

Claudiu TUFIȘ moderated WS5.3 Democracy, Accountability & Support for International Solidarity: Current Trends and Theoretical Challenges.

Teodora DAGHIE withdrew for health reasons.

The program of the event is accessible here.

[25/05/2016 - demoAID] Seminar de cercetare 2 București 2016 / Research seminar 2 Bucharest 2016

posted Nov 15, 2015, 3:00 AM by Centre for International Cooperation and Development Studies ‎(FSPUB)‎   [ updated Jun 12, 2016, 12:57 PM ]


În data de 25 mai 2016, între 10:00 și 17:00, în sediul Facultății de Științe Politice a Universității din București din str. Spiru Haret 8 a avut loc al doilea seminar de cercetare din cadrul proiectului demoAID.

Membrii actuali ai echipei de proiect (Luciana Alexandra GHICA - coord., Teodora DAGHIE, Florin FEȘNIC, Bogdan Mihai RADU, Claudiu TUFIȘ ;i Andreea VORNICU) au discutat aspecte tehnice și metodologice ale proiectului. 

De asemenea, Teodora DAGHIE a prezentat o primă versiune a unui studiu de caz redactat în cadrul proiectului și a primit feed-back de la toți membrii echipei.

Participarea la acest eveniment a fost rezervată membrilor echipei.
The second research seminar within the demoAID project took place Wednesday, 25th of May 2016, 10:00-17:00, at the headquarters of the Faculty of Political Science - University of Bucharest from 8, Spiru Haret st.

Current research team members (Luciana Alexandra GHICA - coord., Teodora DAGHIE, Florin FEȘNIC, Bogdan Mihai RADU, Claudiu TUFIȘ and Andreea VORNICU) discussed technical and methodological aspects of the project.

Also, during the session, Teodora DAGHIE presented a first version of a case study prepared for the project and received feedback from all team members.

Participation in this event was limited to research team members.

[14/12/2015 - demoAID] Seminar de cercetare București 2015 / Research seminar Bucharest 2015

posted Nov 15, 2015, 3:00 AM by Centre for International Cooperation and Development Studies ‎(FSPUB)‎   [ updated Nov 15, 2015, 8:51 AM ]


În data de 14 decembrie 2015, începând cu 15:30, în sediul Facultății de Științe Politice a Universității din București din str. Spiru Haret 8 va avea loc primul seminar de cercetare din cadrul proiectului demoAID.

Membrii actuali ai echipei de proiect (Luciana Alexandra GHICA - coord., Teodora DAGHIE, Florin FEȘNIC, Bogdan Mihai RADU și Claudiu TUFIȘ) vor discuta aspecte tehnice și metodologice ale proiectului și vor definitiva planul de lucru pentru următoarea etapă (2016).

Participarea la acest eveniment este rezervată membrilor echipei.
The first research seminar within the demoAID project will take place Monday, 14th of December 2015, 15:30, at the headquarters of the Faculty of Political Science - University of Bucharest from 8, Spiru Haret st.

Current research team members (Luciana Alexandra GHICA - coord., Teodora DAGHIE, Florin FEȘNIC, Bogdan Mihai RADU and Claudiu TUFIȘ) will discuss technical and methodological aspects of the projects and will adopt the detailed working plan for 2016.

Participation in this event is limited to research team members.

[30/11/2015] Participare la conferință internațională / International conference participation (Budapest, Hungary)

posted Nov 15, 2015, 2:47 AM by Centre for International Cooperation and Development Studies ‎(FSPUB)‎   [ updated Nov 26, 2015, 4:59 AM ]


În data de 30 noiembrie 2015, Claudiu TUFIȘ, membru al echipei de proiect, va participa la conferința științifică internațională Effects of elections in CEE countries on EU governance organizată de Center for EU Enlargement Studies - Central European University și Friedrich Erbert Stiftung în Budapesta (Ungaria).

Lucrarea pe care Claudiu o va prezenta la eveniment ("Becoming Citizens: The Coagulation of Grassroots Movements in Post-Accession Romania") are la bază aspecte metodologice și conceptuale direct legate de proiectul demoAID și a beneficiat într-o versiune preliminară de feedback colegial în cadrul acestuia. 
Claudiu TUFIȘ, member of the demoAID research team, will participate at the international scientific conference Effects of elections in CEE countries on EU governance jointly organized by the Center for EU Enlargement Studies - Central European University and Friedrich Erbert Stiftung in Budapest (Hungary) on the 30th of November 2015.

The study that Claudiu will present at this event ("Becoming Citizens: The Coagulation of Grassroots Movements in Post-Accession Romania") is driven by methodological and conceptual aspects directly connected to the demoAID project and, in a preliminary version, it benefited from peer feedback within it.

1-4 of 4