[25/05/2016 - demoAID] Seminar de cercetare 2 București 2016 / Research seminar 2 Bucharest 2016

posted Nov 15, 2015, 3:00 AM by Centre for International Cooperation and Development Studies ‎(FSPUB)‎   [ updated Jun 12, 2016, 12:57 PM ]

În data de 25 mai 2016, între 10:00 și 17:00, în sediul Facultății de Științe Politice a Universității din București din str. Spiru Haret 8 a avut loc al doilea seminar de cercetare din cadrul proiectului demoAID.

Membrii actuali ai echipei de proiect (Luciana Alexandra GHICA - coord., Teodora DAGHIE, Florin FEȘNIC, Bogdan Mihai RADU, Claudiu TUFIȘ ;i Andreea VORNICU) au discutat aspecte tehnice și metodologice ale proiectului. 

De asemenea, Teodora DAGHIE a prezentat o primă versiune a unui studiu de caz redactat în cadrul proiectului și a primit feed-back de la toți membrii echipei.

Participarea la acest eveniment a fost rezervată membrilor echipei.
The second research seminar within the demoAID project took place Wednesday, 25th of May 2016, 10:00-17:00, at the headquarters of the Faculty of Political Science - University of Bucharest from 8, Spiru Haret st.

Current research team members (Luciana Alexandra GHICA - coord., Teodora DAGHIE, Florin FEȘNIC, Bogdan Mihai RADU, Claudiu TUFIȘ and Andreea VORNICU) discussed technical and methodological aspects of the project.

Also, during the session, Teodora DAGHIE presented a first version of a case study prepared for the project and received feedback from all team members.

Participation in this event was limited to research team members.