PROIECTE DE CERCETARE IDC | IDC RESEARCH PROJECTS

demoAID 
New Actors & Mechanisms of Democratic Accountability in International Development: Reputation Building of ODA Emergent Donors / Noi actori & mecanisme de responsabilizare democratică în dezvoltarea internaţională: Construcţia reputaţiei donatorilor emergenţi de asistenţă oficialăRapoarte de țară / Country reports
  • Brazil (exp. Apr. 2017)
  • Chile (Dec.2016)
  • Mexico (exp. Aug. 2017)
Articole & studii / Articles & studies

Publicate / Published

În evaluare / under review: din motive de legate de anonimitate în timpul procesului de evaluare tip blind peer-review, titlurile articolelelor și revistelor nu sunt momentan publice (dar sunt vizibile în varianta din platforma UEFISCDI-EVoC) / due to anonymity requests during the peer-review process, the titles of the articles and journals are not yet publicly available (but are visible on the UEFISCDI-EVoC platform).


Volum colectiv / Collective volume
  • TBA 2017