PROIECTE DE CERCETARE IDC | IDC RESEARCH PROJECTS

demoAID 
New Actors & Mechanisms of Democratic Accountability in International Development: Reputation Building of ODA Emergent Donors / Noi actori & mecanisme de responsabilizare democratică în dezvoltarea internaţională: Construcţia reputaţiei donatorilor emergenţi de asistenţă oficialăRapoarte de țară / Country reports
Articole & studii / Articles & studies

Publicate / Published
În evaluare / under review: din motive de legate de anonimitate în timpul procesului de evaluare tip blind peer-review, titlurile articolelelor și revistelor nu sunt momentan publice (dar sunt vizibile în varianta din platforma UEFISCDI-EVoC) / due to anonymity requests during the peer-review process, the titles of the articles and journals are not yet publicly available (but are visible on the UEFISCDI-EVoC platform).

Studii pentru beneficiul mediului de politici publice  / Policy papers 

GHICA, Luciana Alexandra (2017) The Use of Social Media for Communicating the National Agenda and Governmental Activity in Matters of International Cooperation for Development: The Case of Romania. University of Bucharest: Centre for International Cooperation and Development Studies

Volum colectiv / Collective volume
  • GHICA, Luciana Alexandra, coord. (est.2018) Contemporary Emergent Donors of Official Development Aid: Institutional Features and Reputation-Building [open access]. University of Bucharest Press.