PROIECTE DE CERCETARE IDC | IDC RESEARCH PROJECTS

demoAID 
New Actors & Mechanisms of Democratic Accountability in International Development: Reputation Building of ODA Emergent Donors / Noi actori & mecanisme de responsabilizare democratică în dezvoltarea internaţională: Construcţia reputaţiei donatorilor emergenţi de asistenţă oficială
Principal Investigator (PI) / Coordonator proiect: Luciana Alexandra GHICA (University of Bucharest)
Postdoctoral researchers / Cercetători postdoctorali: Florin FEȘNIC (Babeș-Bolyai University Cluj-Napoca), Bogdan Mihai RADU (Babeș-Bolyai University Cluj-Napoca), Claudiu TUFIȘ (University of Bucharest)
Doctoral researchers/ Cercetători doctorali: Paula BEUDEAN (Babeș-Bolyai University Cluj-Napoca), Andreea VORNICU (Babeș-Bolyai University Cluj-Napoca), 1 vacant position (open to public competition, currently administratively finalizing, expected to be filled in by the 1st of January 2017)

Initial vacant positions: 1 advanced doctoral researcher (filled in in early March 2016 through public contest by Andreea Vornicu 
Former members: Teodora DAGHIE (1.10.2015-3.10.2016, resigned, vacant position submitted to public contest), Carmen GREAB (on maternity leave, resigned, replaced with Paula BEUDEAN, following public contest).