Proiect de conștientizare publică și acces mai larg la informații legate de Obiectivele Sustenabile de Dezvoltare și implicarea României în agenda globală a dezvoltării, prin activități ce se adresează în special tinerilor facilitatori și comunicatori din mediul urban. Implementat de IDC în cadrul grupului de cercetare GAPS - Priorități sociale ale agendei politice globale.

Awareness-raising and larger public access to information on SDGs and Romania's involvement in the global agenda for development, through activities targeting especially young facilitators and communicators relevant for the general urban public. Implemented at IDC through its research cluster GAPS - The Global Agenda of Politics and Society.