SCOP & OBIECTIVE

Acest proiect își propune să crească gradul de conștientizare publică și să stimuleze accesul mai larg la informații legate de Obiectivele Sustenabile de Dezvoltare și implicarea României în agenda globală a dezvoltării, prin activități ce se adresează în special tinerilor facilitatori și comunicatori din mediul urban. 
 • Formare inițială în domeniul dezvoltării internaționale a min. 100 de tineri facilitatori și comunicatori din mediul urban 
 • Pregătirea avansată în domeniul dezvoltării internaționale a min. 25 de facilitatori și comunicatori din mediul urban tânăr
 • Stimularea interesului public mai larg pentru domeniul cooperării internaționale pentru dezvoltare prin concursuri și expoziții (fotografie, analiză, reportaj).
PARTENERI
 • Asociația Română pentru Cooperare și Dezvoltare Internațională (ARCADIA)
 • Academics Stand Against Poverty Romania (ASAP)
 • METROREX
Perioadă de desfășurare: iulie-noiembrie 2015

Buget: 13 090 USD (acest proiect a fost unul din cele șapte proiecte câștigătoare finanțate de către Comisia Europeană și Ministerul Afacerilor Externe, în cadrul planului național de lucru al României pentru Anul European pentru Dezvoltare 2015, prin competiția națională Programul de granturi pentru comunicare și educație pentru dezvoltare).


GOAL & OBJECTIVES

This project aims to raise awareness and stimulate a larger public access to information on SDGs and Romania's involvement in the global agenda for development, through activities targeting especially young facilitators and communicators relevant for the general urban public.
 • Basic training in international development for min. 100 young facilitators and communicators relevant for the general urban public 
 • Advanced training in international development for min. 25 facilitators and communicators relevant for the young urban public 
 • Stimulating public interest for the field of international cooperation for development through contests and exhibitions (photography, analyses, reports).

PARTNERS

 • Romanian Association for International Cooperation and Development (ARCADIA)
 • Academics Stand Against Poverty Romania (ASAP)
 • METROREX
Period of implementation: July-November 2015

Budget: 13 090 USD (this project was one of the seven winning projects financed by the European Commission and the Romanian Ministry of Foreign Affairs within the Romanian national working plan for the European Year for Development 2015, through the national competition Program of grants from development communication and education).