RO

Ești fotograf amator sau profesionist și ai fotografii mai vechi sau mai noi care spun o poveste despre probleme ale lumii contemporane și solidaritate?

Atunci participă la concursul Prinde TRENdul-Train4AID, iar dacă fotografia ta este nominalizată în finală o vei vedea expusă la expoziția noastră de la metrou timp de două săptămâni în luna octombrie.

Ai astfel parte de cel puțin 40.000 de vizualizări zilnice în stația de metrou Unirii și multe alte vizualizări în mediul online pe pagina de Facebook a proiectului (www.facebook.com/train4AID), unde fiecare fotografie e votată de public (Like)

În plus, ca finalist ai parte oricum de premii și ai șansa de a câștiga Marele premiu pentru cea mai votată fotografie online - o excursie pentru un fotoreportaj în orice țară din lume (în limita a 1000 USD).

CRITERII DE SELECȚIE
 • Fotografiile trebuie să fie relevante pentru unul din Obiectivele de Dezvoltare Sustenabilă (Sustainable Development Goals - SDG) și/sau să reflecte chestiuni contemporane legate de solidaritate și dezvoltare internațională, inclusiv asistență umanitară (dacă nu știi ce sunt Obiectivele de Dezvoltare Sustenabilă verifică lista de cuvinte cheie sugerate la sfârșitul acestui anunț pentru o foarte rapidă introducere în problematică);
 • Fotografia poate fi conceptuală sau documentară;
 • Fiecare fotografie trebuie să fie însoțită de un scurt text descriptiv, numele autorului și datele sale de contact. 
 • Condiții tehnice: format TIFF, dimensiuni min.1930x922 (landscape)
 • Termen limită: 12 octombrie 2015 
 • Anunțarea finaliștilor: 14 octombrie 2015
 • Expoziție publică la stația de metrou Unirii: 19-31 octombrie 2015. 
 • Încheierea votului online: 29 octombrie, 23:59 (GMT)
Fotografiile vor fi trimise la adresa train4aid@fspub.unibuc.ro, ca ataș sau link la fișier de imagine ce respecta condițiile tehnice.

Un autor poate înscrie oricâte fotografii în concurs. Fotografiile pot fi recente sau mai vechi, atâta timp cât respectă criteriile de selecție.

CRITERII DE EVALUARE
pentru selectarea fotografiilor finaliste
 • gradul de relevanță al subiectului pentru tematica proiectului (40 pt)
 • originalitatea perspectivei  (40 pt)
 • calitate tehnică a imaginii (20 pt)
Selecția este realizată de o comisie de experți în dezvoltare internațională și fotografi.

Cuvinte cheie (sugerate pentru a veni în sprijinul propunerilor): schimbări climatice, sărăcie, foamete, discriminare, inegalitate de gen, justiție socială, democrație, orașe inteligente, locuințe sigure, sănătate, epidemii globale, educație (de calitate / la toate vârstele), acces la apă potabilă și condiții igienice, creștere economică, muncă decentă, consum sustenabil, conservarea resurselor de apă, combaterea deșertificării, biodiversitate, conflicte armate, asistență umanitară
EN

Professional or beginner in matters of photography and you have new or older photos which can tell a story about contemporary global problems and solidarity?

Then submit your photos in the competition Prinde TRENdul-Train4AID, and if one of them is nominated within the list of finalists it will be included in our photo exhibition at the busiest metro station in Bucharest (Unirii) for two weeks in October 2015.

At least 40.000 people per day will see your photo and even more will see it on the Facebook page of the project (www.facebook.com/train4AID), where each of the finalists will receive likes as votes from the public..

As finalist you have also the chance to win the prize for the Most popular photo in social media a trip in any country to make more photos (within the limit of 1000 USD).

SELECTION CRITERIA
 • The photos should be relevant for one of the Sustainable Development Goals - SDG and/or reflect issues related to international development and solidarity, including humanitarian assistance (if you do not know what the SDGs are click on the link above or check the list of suggested keywords at the end of this announcement for a crash overview of the topic);
 • The photographies can be conceptual or documentary;
 • Each photos will be accompanied by a short descriptive text, as well as the by name of the author and his/her contact details. 
 • Technical conditions: TIFF file, size min.1930x922 (landscape)
 • Deadline12 October 2015 
 • Public announcement of the finalists: 14 October 2015
 • Public photo exhibition at the metro station: 19-31 October 2015. 
 • Online voting closes on: 29 October, 23:59 (GMT) 
Photos should be sent at train4aid@fspub.unibuc.ro, as attachment or link to image files which respect the technical conditions.

An author can submit as many photographies in the competition. The photos can be recent or older, as long as they respect the selection criteria.


EVALUATION CRITERIA
for selecting the finalists
 • relevance of the subject for the project's topic (40 pt)
 • originality in the treatment of the subject (40 pt)
 • technical quality of the image (20 pt)
The selection is done by a jury of experts in international development and photographers.

Keywords (suggested for supporting the proposals): climate change, poverty, hunger, discrimination, gender inequality, social justice, democracy, intelligent cities, safe human settlements, health, global epidemics, education (quality education / education for all at all ages), access to drinkable water and sanitation, economic growth, decent work, sustainable consumption, conservation of water resources, desertification, biodiversity, violent/armed conflict, humanitarian aid