Sustainable Development Goals | Obiectivele de Dezvoltare Sustenabilă (2015-2030)

Millennium Development Goals | Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (2000-2015)


Train4AID

Materiale imprimate
Suporturi ale prezentărilor realizate în cadrul proiectului (includ link-uri la resurse specifice)

Romania & the global agenda for peace and development | România & agenda globală pentru pace și dezvoltare

RoAID - Programul României de cooperare pentru dezvoltare / Romania's Program of cooperation for development

Federația ONG pentru Dezvoltare / Romanian NGDO Platform (FOND România)
www.fondromania.org