ECHIPA 
TEAM

Coordonare proiect / Project coordination
Conf.univ.dr. Luciana Alexandra GHICA 

Asistent de proiect / Project assistant
Diana VELICA

Coordonare comunicare / Communication coordination
Cristian GOGU

Coordonare module de formare inițiale / Coordination of the basic training modules 
Lect.univ.dr. Bogdan Mihai RADU

Coordonare modul de formare avansată / Coordination of the advanced training module 
Lect.univ.dr. Claudiu TUFIȘ

Concept de brand / Brand concept 
Mihai MIJA

Administrator financiar / Financial administrator
Costel SAVU

Mulțumim, de asemenea, pentru sprijin în unele activități ale proiectului / We also thank for their support in this project to
Ana-Maria BÂRSAN, Roland BOSMA, Mihai CHIOVEANU, Teodora Maria DAGHIE, Anca DĂNILĂ, Florin GHIOCA, Florin LUPU, Adela MILITARU, Octavian SOFRONEA, Robertina STANCU, Oana Valentina SUCIU, Laurențiu VLAD