ProRISE
Profesionişti în Relaţii Internaţionale şi Studii Europene
Professionals in International Relations and European Studies
Despre ProRISE

Acest program oferă oportunităţi de instruire complementară şi promovare a reflecţiei critice în domeniul Relaţiilor Internaţionale şi al Studiilor Europene în vederea unei mai bune pregătiri pentru acces pe piaţa muncii a studenţilor Facultăţii de Ştiinţe Politice (FSPUB). Programul se adresează în special studenţilor masteranzi şi doctoranzi, dar încurajează participarea întregii comunităţi FSPUB şi este deschis participării tuturor membrilor Universităţii din Bucureşti.

Activităţi 
 • Organizarea de conferinţe şi prelegeri de specialitate cu lectori invitaţi din organizaţii internaţionale, Ministerul Afacerilor Externe şi ambasade ale altor state la Bucureşti, ministere de profil, organizaţii non-guvernamentale şi specialişti recunoscuţi în domeniu;
 • Redactarea şi distribuirea de materiale didactice;
 • Implicarea studenţilor în organizarea evenimentelor şi în procesul redacţional.
Prin aceste activităţi, programul îşi propune să contribuie şi la 
 • Dezvoltarea dialogului între mediul academic şi cel profesional, în vederea unei mai bune reflectări a necesităţilor de pe piaţa muncii şi pentru dezvoltarea unor mai bune instrumente de analiză şi politici în domeniu;
 • Dezvoltarea de parteneriate cu mediul profesional din domeniu;
 • Introducerea în dezbaterea publică a unor noi arii de interespentru relaţiile internaţionale şi studiile europene, contribuind astfel la dezvoltarea studiilor de ştiinţe politice în România şi la o mai bună sincronizare cu mediul de cercetare internaţional;
 • Creşterea gradului de conştientizare a problemelor etice în domeniul politic.
Deşi are drept scop sprijinirea celor care îşi doresc în special o carieră (diplomatică) în cadrul unor organizaţii internaţionale sau al instituţiilor Uniunii Europene, programul porneşte de la premisa că o bună pregătire în aceste domenii transcende frecvent limitele disciplinare. De aceea, multe din temele conferinţelor, prelegerilor şi publicaţiilor din cadrul proiectului sunt interdisciplinare şi fac apel la dezbateri din tot spectrul conceptual al ştiinţelor politice şi sociale.
About ProRISE

This program offers opportunities for critical reflection and complementary training within the field of International Relations and European Studies in order to facilitate the job market access for the students of the Political Science Faculty (FSPUB). The program targets MA and PhD students but encourages the participation of the entire FSPUB community and is open to students and teaching staff from all faculties of the University of Bucharest. 

Activities 
 • Conferences and specialized lectures with experts affiliated to international organizations, the Romanian Ministry of Foreign Affairs and various embassies, line ministries, NGOs, as well as well established scholars and practitioners;
 • Design and distribution of learning instruments;
 • Involvement of students in the organizational and editorial processes.
Through such activities, the initiative also aims to contribute to 
 • Developing the dialog between academics and professionals, for a better reflection of the job market needs and for designing more sensitive analysis and policy instruments;
 • Developing partnerships between the FSP and organizations active in the field of International Relations and European Studies;
 • Introducing and stimulating the public debate around new topics relevant for the field, contributing thus to the development of political science in Romania, as well as to a better synchronization with the international research environment;
 • Raising awareness about ethical issues within the political sphere
Although created mostly for those that wish to pursue a (diplomatic) career within international organizations or EU institutions, the program is founded on the premise that a good training within these areas often transcends disciplinary boundaries. For this reason, many of the proposed topics for conferences, lectures and publications are interdisciplinary and range within the entire conceptual spectrum of social and political sciences.