PUBLICAŢII ALE CENTRULUI
IDC PUBLICATIONS

În curs de apariție | Forthcoming

Volum în limba engleză | English-language volume

În pregătire | Work in progress

Volum în limba engleză | English-language volume
  • Luciana Alexandra GHICA (2016) From Enlargement to Post-Accession Global Outreach: Official Development Aid Policies of EU Emergent Donorscol. Politicul fără frontiere / series <<Politics unlimited>>Bucharest: Editura Universităţii Bucureşti / Bucharest University Press.
Volum în limba română | Romanian-language volume
În colaborare cu Centrul pentru Studierea Democraţiei, UBB Cluj-Napoca | In collaboration with the Center for the Study of Democracy, University Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
  • Oana ARMEANU, Florin, FEŞNIC, Luciana Alexandra GHICA, coord. (2016) Sisteme politice europenecol. Politicul fără frontiere / series <<Politics unlimited>>. Bucureşti: Editura Universităţii Bucureşti.
Număr special | Special jounal issueToate publicațiile | All publications 

Număr special | Special jounal issue
  • Simon LIGHTFOOT, Luciana Alexandra GHICA, eds (2015). Europe and the Global Agenda for Development, Analele Universității din București. Seria Științe Politice 17(2).
    • with contributions by Donatella DELLA PORTA, Thomas POGGE, Hamdy A. HASSAN, Simon MAXWELL, Simon LIGHTFOOT, Bogdan Mihai RADU, Florin N. FEȘNIC, Luciana Alexandra GHICA, Maja BUČAR, Eva NASTAV, Adán AGUILAR-ESQUIVEL, Maja LADIČ

COLECȚII | SERIES

Politicul fără frontiere [Politics unlimited]
Colecție de carte [Book series]

Raport anual [Annual report]

Colecție de publicații seriale tematice [Collection of thematic serial publications]