PUBLICAȚII IDC | IDC PUBLICATIONS 
Global Trends in International Development | Tendințe Globale în Dezvoltarea Internațională

În pregătire | Work in progress

Global Trends in International Development 2015

ABOUT | DESPRE

EN
Annual reports on the state of international cooperation for development. Series initiated in 2015 to mark the European Year for Development and the adoption of the Sustainable Development Goals by the UN members.

RO
Rapoarte anuale privind starea cooperării internaționale pentru dezvoltare. Serie inițiată în 2015 pentru a marca Anul European pentru Dezvoltare și adoptarea de către statele membre ONU a Obiectivelor de Dezvoltare Sustenabilă.