PUBLICAȚII IDC | 
IDC PUBLICATIONS 
Politicul fără frontiere | Politics unlimited

În curs de apariție | Forthcoming

Volum în limba engleză | English-language volume

În pregătire | Work in progress

Volum în limba engleză | English-language volume
  • Luciana Alexandra GHICA (2016) From Enlargement to Post-Accession Global Outreach: Official Development Aid Policies of EU Emergent DonorsBucharest: Editura Universităţii Bucureşti [Bucharest: Bucharest University Press].

Volum în limba română | Romanian-language volume
În colaborare cu Centrul pentru Studierea Democraţiei, UBB Cluj-Napoca | In collaboration with the Center for the Study of Democracy, University Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
  • Oana ARMEANU, Florin, FEŞNIC, Luciana Alexandra GHICA, coord. (2016) Sisteme politice europene. Bucureşti: Editura Universităţii Bucureşti.

ABOUT | DESPRE

EN
Book series. Volumes of the IDC members or on topics relevant for the centre's scientific mission. 

RO
Colecție de carte. Volume ale membrilor IDC sau în jurul unor tematici relevante pentru misiunea centrului.