GRUPURI DE CERCETARE | RESEARCH CLUSTERS
DARTS - Data Analysis Research and Teaching Section / Cercetare și formare în analiza de date


Membrii / Members

Florin FEȘNIC (coord.)
Oana-Valentina SUCIU (coord.)
Claudiu TUFIȘ