PROIECTE DE CERCETARE ALE MEMBRILOR
MEMBERS' RESEARCH PROJECTS

PROIECTE ÎN DERULARE | ONGOING PROJECTS

PROIECTE FINANȚATE PRIN COMPETIȚIE PUBLICĂ | PROJECTS FUNDED THROUGH OPEN COMPETITION

Proiecte finanţate prin competiţie publică la care membrii IDC sunt coordonatori sau în care fac parte din echipa de cercetare (în ordine alfabetică)
Projects funded through open competition in which IDC members act as coordinators or are part of the research team (in alphabetical order)


Change and stability in Romanian electoral behaviour, 2009-2014
(Schimbare și stabilitate în comportamentul electoral în România, 2009-2014)
Coord.: Mircea COMȘA (Departamentul de Sociologie, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea Babeș-Bolyai)
IDC members: Florin FEȘNIC, Claudiu TUFIȘ
$: 1 490 000 RON / 350 000 EUR (UEFISCDI: PN-II-ID-PCE-2011-3-0669, 2012-2015)
Host institution: Babeș-Bolyai University Cluj-Napoca
Proiectul face parte din rețeaua Studii Electorale Românești / Project part of the Romanian Electoral Studies network

New Actors & Mechanisms of Democratic Accountability in International Development: Reputation Building of ODA Emergent Donors
(
Noi actori & mecanisme de responsabilizare democratică în dezvoltarea internaţională: Construcţia reputaţiei donatorilor emergenţi de asistenţă oficială)
IDC members: Luciana Alexandra GHICA (coord.), Teodora-Maria DAGHIE, Florin FEȘNIC, Bogdan Mihai RADU, Claudiu TUFIȘ
$: 549 988 RON / 122 000 EUR (UEFISCDI: PN-II-RU-TE- 2014-4-2851, 01/10/2015-30/09/2017)
Host institution: IDC - Centre for International Cooperation and Development Studies (Faculty of Political Science, University of Bucharest)

Religious Organizations and the Social Capital of Youth in Post-communist Countries
(Organizaţii religioase şi capitalul social al tinerilor din ţările postcomuniste)
IDC members: Bogdan Mihai RADU (coord.)
$: 496 800 RON / 110 000 EUR, (UEFISCDI: PN-II-RU-TE- 2014-4-0032, 01/10/2015-30/09/2017)
Host institution: Faculty of Political, Administrative and Communication Sciences, Babeș-Bolyai University Cluj-Napoca

ALTE PROIECTE | OTHER PROJECTS

Proiecte fără finanţare la care membrii IDC sunt coordonatori sau în care fac parte din echipa de cercetare (în ordine alfabetică)
Projects without funding in which IDC members act as coordinators or are part of the research team (in alphabetical order)


Political Agendas in the Study of Political Science in Europe
(Agende politice în studiul științelor politice din Europa)
IDC members: Luciana Alexandra GHICA (coord.)
Host institution: IDC - Centre for International Cooperation and Development Studies (Faculty of Political Science, University of Bucharest)
PROIECTE ÎNCHEIATE | COMPLETED PROJECTS

PROIECTE FINANȚATE PRIN COMPETIȚIE PUBLICĂ | PROJECTS FUNDED THROUGH OPEN COMPETITION

Proiecte finanţate prin competiţie publică la care membrii IDC sunt coordonatori sau în care fac parte din echipa de cercetare (în ordine alfabetică)
Projects funded through open competition in which IDC members act as coordinators or are part of the research team (in alphabetical order)


Institutional Features, Discourse Patterns and Impact of EU Emergent Donors in International Development
(Noii donatori UE în dezvoltarea internaţională: caracteristici instituţionale, tendinţe discursive şi impact)
IDC members: Luciana Alexandra GHICA (coord.)
$: 299 860 / 70 000 EUR (UEFISCDI: PN-II-RU-PD-2012-3-0356,, 01/05/2013-29/10/2015)
Host institutions: Centre for Equal Opportunity Policies (CPES), Faculty of Political Science, University of Bucharest (2013) & Faculty of Political, Administrative and Communication Sciences, Babeș-Bolyai University Cluj-Napoca (2014-2015)