PROIECTE DE CERCETARE ALE MEMBRILOR | MEMBERS' RESEARCH PROJECTS 
Institutional Features, Discourse Patterns and Impact of EU Emergent Donors in International Development / Noii donatori UE în dezvoltarea internaţională: caracteristici instituţionale, tendinţe discursive şi impact


IDC membersDr. Luciana Alexandra GHICA (coord.)
Centrul pentru Politicile Egalităţii de Şanse (CPES), Universitatea din Bucureşti & Centrul pentru Studiul Democraţiei (CSD), Universitatea Babeş-Bolyai
$: 299 860 RON / cca. 70 000 EUR (UEFISCDIPN-II-RU-PD-2012-3-0356, 01/052013 - 29/10/2015)


EN: Drawing on both international relations and comparative politics scholarship, as well as on a rich and varied collection of first hand sources, the project joins the international debate on emerging donors in international development, and offers the first in-depth comparative analysis of the development policies and Official Development Aid (ODA) activities of all the states that joined the European Union since 2004. More specifically, it investigates to what extent EU emergent donors are different from traditional development donors through an examination of their representations, arguments and behavior in international development, aiming to identify their features and impact in this field. The proposed research addresses a significant gap in the literature on EU and international development, and contributes to the study of emerging donors, foreign policy-making and democratization at both conceptual and empirical levels. The project is relevant thus internationally for academic circles but it has a high potential for use also within professional policy-making environments as it develops taxonomies and analysis instruments that can help map and assess the ODA activities of EU emergent donors. In this sense, it is an exploratory research for building both academic and policy tools for the analysis of emergent donors elsewhere across the globe (More details).

RO: Plasat atât în literatura de relaţii internaţionale, cât şi în cea de politică comparată, proiectul investighează o colecţie largă şi variată de surse primare cu scopul de a oferi prima analiză comparată a politicilor de dezvoltare şi a asistenţei oficiale pentru dezvoltare (AOD) create şi implementate de statele care au aderat la Uniunea Europeană (UE) din 2004 până în prezent. Alăturându-se astfel dezbaterilor internaţionale cu privire la problematica donatorilor AOD în curs de dezvoltare, proiectul investighează în ce măsură donatorii emergenţi din UE sunt diferiţi faţă de donatorii tradiţionali de asistenţă pentru dezvoltare, examinându-le reprezentările, argumentele şi comportamentul în dezvoltarea internaţională, cu scopul de a le identifica caracteristicile şi impactul în acest domeniu. Prin acest demers, proiectul contribuie în mod semnificativ la literatura de specialitate privind UE şi dezvoltarea internaţională şi contribuie, atât la nivel conceptual, cât şi empiric, la studiul noilor donatori, al formulării politicilor publice, în special a celei externe, şi al democratizării. Relevante la nivel internaţonal şi mai ales pentru mediul academic, rezultatele sale au un potenţial ridicat de a fi utilizate şi pentru elaborarea de politici publice. De asemnea, proiectul îşi propune să dezvolte taxonomii şi instrumente de analiză ce pot sprijini eforturile de cartografiere şi evaluare a activităţilor AOD ale donatorilor emergenţi din UE. Din acest punct de vedere, proiectul este şi unul exploratoriu, ce poate contribui la construirea şi dezvoltarea unor instrumente de cercetare ştiinţifică şi de politici publice necesare analizei donatorilor emergenţi în alte contexte internaţionale decât cel european (Mai multe detalii).