PROIECTE DE CERCETARE ALE MEMBRILOR | MEMBERS' RESEARCH PROJECTS 
Religious Organizations and the Social Capital of Youth in Post-communist Countries / Organizaţii religioase şi capitalul social al tinerilor din ţările postcomuniste (ROSCY)

$: 496 800 RON / cca. 110 000 EUR (UEFISCDIPN-II-RU-TE- 2014-4-0032, 01/10/2015-30/09/2017)  

RO: În aceasta cercetare explorăm rolul bisericilor și al organizațiilor religioase în formarea capitalului social în rândul tinerilor din țările postcomuniste. Cercetarea este comparativă, incluzând atât metode cantitative cât și calitative. Mai întâi, vom analiza date de sondaj multinationale pentru a documenta relația multifațetată dintre participarea religioasă și capitalul social. În al doilea rând, vom realiza 4 studii de caz critice care vor permite explorarea în detaliu a mecanismelor prin care participarea religioasă poate conduce la capital social. Considerăm participare religioasă atât implicarea în activități organizate de biserică cât și în cele ale organizațiilor nonguvernamentale religioase. Prima pereche de studii de caz reprezintă o analiză comparativă a potențialului pe care biserica și organizațiile religioase îl au asupra creării capitalului social în rândul tinerilor din Polonia și România – țările cu gradul cel mai ridicat de religiozitate și participare religioasă din Europa Centrală și de Est, care prezintă totodată și un grad ridicat de omogenitate religioasă, una catolică și cealaltă ortotoxă. A doua pereche de studii de caz urmează aceeași logică, dar se axeaza pe felul în care bisericile și organizațiile religioase conduc la crearea de capital social în rândul tinerilor din cadrul comunităților de migranți români din Spania și, respectiv,polonezi din Marea Britanie.

EN: In this research we ask whether churches and religious organizations in postcommunist countries can contribute to social capital formation among young people. We investigate this relationship by an innovative research design that combines quantitative and qualitative methods and is firmly grounded in the comparative empirical research tradition. First, we analyze multinational survey data in order to explore the multifaceted relationship between religious participation and social capital. Second, we conduct 4 critical case studies that allow us to explore in-depth the mechanisms through which religious participation can be conducive to social capital. We consider religious participation to include both activities organized within churches and within religious nongovernmental organizations. The first pair of case studies forms a comparative investigation of the potential that churches and religious organizations has on social capital creation among the youth in Poland and Romania – the two most religious and religiously homogenous countries in East Central Europe, one Catholic and one Orthodox. The second pair of case studies follows the same logic, but focuses on how churches and religious organizations lead to social capital creation among the youth in the largest migrant communities of Romanians in Spain and Polish in the United Kingdom respectively.