SPRIJIN
SUPPORT

RO 

Centrul pentru Studii de Dezvoltare și Cooperare Internațională (IDC) sprijină în mod direct proiecte, programe și inițiative relevante pentru misiunea sa, atât în cadrul Facultății de Științe Politice a Universității din București, cât și în afara ei. 

Acest sprijin constă, de regulă, în expertiză în proiecte, consultanță pentru proiecte și programe, training complementar și asistență logistică. 

Lista partenerilor și organizațiilor care au finanțat proiecte ale IDC poate fi accesată aici.


EN 

The Centre for International Cooperation and Development Studies (IDC) supports directly projects, programs and initiatives relevant for its mission, both within the Faculty of Political Science at the University of Bucharest and outside it. 

This support belongs usually to one or more of the following categories: academic expertise in projects, consultancy for programs and projects, complementary training and logistical assistance.

The list of partners and donors that have supported IDC projects can be accessed here.


Sprijin instituțional oferit de IDC 
Institutional support offered by IDC

La Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București
At the Faculty of Political Science, University of Bucharest

Alte inițiative sprijinite direct de IDC
Other initiatives directly supported by IDC