ProRISE

Profesionişti în Relaţii Internaţionale şi Studii Europene

Professionals in International Relations and European Studies

PROGRAME & PROIECTE | PROGRAMS & PROJECTS

Academic conferences & guest lectures | SET: Professional Seminars & Expert Talks | Countries in Focus | Tea with a Diplomat | Ryszard Kapuscinski Development Lectures | AID Review Romania

RO

Creat în 2009 ca proiect pilot, acest program oferă oportunităţi de instruire complementară şi promovare a reflecţiei critice în domeniul relaţiilor internaţionale şi al studiilor europene în vederea unei mai bune pregătiri pentru acces pe piaţa muncii a studenţilor facultăţii.

Programul se adresează în special studenţilor masteranzi şi doctoranzi, dar încurajează participarea întregii comunităţi FSPUB şi este deschis participării tuturor membrilor Universităţii din Bucureşti.

ProRISE a fost nucleul care a stat la baza formării în 2013 a Centrului pentru Studii de Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (IDC) şi actualmente funcţionează ca program al acestuia.

EN

Created in 2009 as pilot project, this program aims to create opportunities for critical reflection and complementary training within the field of International Relations and European Studies in order to facilitate the job market access for the students of the faculty.

The program targets especially graduate students but encourages the participation of the entire FSPUB community and it is open to students and teaching staff from all faculties of the University of Bucharest.

ProRISE was at the core of the establishment in 2013 of the Centre for International Cooperation and Development (IDC) and it currently functions as one of the centre's programs.