AID Review Romania

AID Review Romania

Annual International Development Review Romania

Exercițiu de evaluare anuală a asistenței oficiale pentru dezvoltare

ProRISE: PROGRAME & PROIECTE | PROGRAMS & PROJECTS

Academic conferences & guest lectures | SET: Professional Seminars & Expert Talks | Countries in Focus | Tea with a Diplomat | Ryszard Kapuscinski Development Lectures | AID Review Romania

RO

AID Review Romania este un forum anual consultativ al comunităţii româneşti active în proiecte sau programe relevante pentru cooperarea internaţională pentru dezvoltare, reunit cu scopul de a trece în revistă şi dezbate într-un cadru informal principalele tendinţe, reuşite şi eşecuri recente din domeniu, la nivel global, european şi românesc.

Inițiat în 2013, AID Review Romania este derulat în parteneriat cu ARCADIA - Asociația Română pentru Cooperare și Dezvoltare Internațională și aduce împreună reprezentanţi ai tuturor instituţilor româneşti sau străine active în România în domeniul asistenţei oficiale pentru dezvoltare (ODA).

Ediția 2015 va avea loc la București, în luna decembrie și marchează Anul European al Dezvoltării, precum și Ziua Internațională a Drepturilor Omului.

Contact: Luciana Alexandra GHICA (luciana.ghica@fspub.unibuc.ro)

EN

An annual consultative forum of the Romanian community involved in projects or programs relevant for international cooperation for development, AID Review Romania aims to present and discuss informally the main trends, successes and failures in the field, from global, European and Romanian perspectives.

Initiated in 2013, AID Review Romania is jointly developed with ARCADIA - Romanian Association for International Cooperation and Development and brings together representatives of all national or foreign stakeholders active in Romania in the sector of Official Development Assistance (ODA).

The 2015 edition will take place in Bucharest in December and marks the European Year for Development, as well as the International Human Rights Day.

Contact: Luciana Alexandra GHICA (luciana.ghica@fspub.unibuc.ro)